Søg om tilskud til energirenovering af din bolig

REFA Energi samarbejder med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab om tilskud til energirenovering af din bolig.

Hvis du skal energirenoverer, kan du nemt og hurtigt beregne og søge tilskud på handelsselskabets hjemmeside. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarmeog mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker.

Læs mere her:

Bemærk

  • Det er vigtigt, at arbejdet ikke startes, og der ikke indkøbes materialer, før der er bevilget tilskud.
  • Når en sag indberettes, overdrages besparelsen til Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. og må derfor ikke indberettes til anden side.
  • Såfremt arbejdet ikke udføres i overensstemmelse med ansøgningen, kan du risikere krav om tilbagebetaling af det udbetalte beløb.

Er du håndværker?

REFA Energi samarbejder med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab om tilskud til energirenovering.

Ønsker du at formidle tilskud til dine forbrugere? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice.

Læs mere her:

Se også