Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har ikke tidligere modtaget en opkrævning, men nu får jeg en rykker?
Du kan have tilmeldt dig PBS (betalingsservice), som så af en eller anden grund ikke er blevet betalt. Ofte er det fordi at der ikke har været nok penge på kontoen på forfaldsdatoen. Tal eventuelt med din bank eller se på betalingsoversigten.
Du kan altid se din regning og andre relevante oplysninger, ved at logge ind på selvbetjening, med dit forbrugernummer og Web pinkode, der står oplyst på dit budget eller sidste årsopgørelse.

Jeg mener min á conto regning er for stor, og vil gerne have den nedsat?
Du skal under alle omstændigheder betale den udsendte regning, og à conto opkrævningen kan ikke nedsættes med tilbagevirkende kraft.
Hvis du vil have ændret à conto betalingen fremover, skal du sandsynliggøre, at dit forbrug vil være lavere fremover ved en aflæsning af din måler.

Hvorfor har jeg ikke modtaget en regning?
Hvis du ikke har modtaget din regning med posten, kan årsagen være, at du er tilmeldt PBS (betalingsservice). Hvis du er tilmeldt PBS får du dine opkrævninger og årsopgørelse i din Net-bank. Tryk på bilag under den dato opkrævningen forfalder. Du kan også se den på din PBS oversigt.
Du kan altid se din regning og andre relevante oplysninger, ved at logge ind på selvbetjening, med dit forbrugernummer og Web pinkode, der står oplyst på dit budget eller sidste årsopgørelse.

Hvor kan jeg se om I har modtaget min betaling?
Du kan se om du har betalt dine regninger ved at logge ind på selvbetjening, med dit forbrugernummer og Web pinkode, der står oplyst på dit budget eller sidste årsopgørelse.

Skal jeg udfylde en blanket når jeg flytter ud eller flytter ind?
Du skal udfylde en elektronisk blanket her på hjemmesiden under "anmeld flytning" (se nederst på forsiden) ved hhv. indflytning eller udflytning. Blanketten kan du også printe ud fra vores hjemmeside.

Hvordan undgår jeg gebyr på de fremsendte á conto regninger?
Du kan undgå gebyr på dannelse af girokort og fremsendelse af papirudgaver af á conto regninger ved at tilmelde dig PBS (betalingsservice), og det kan du gøre i din bank eller på vores hjemmeside.

Hvornår skal jeg betale mine regninger?
Der er 11 á conto opkrævninger i regnskabsåret 2016/2017. d.v.s. fra 1/7 2016 med forfald hver den 1. i måneden. Eks.:
1. á conto regning skal betales senest 1. august sammen med årsopgørelsen
2. á conto regning skal betales senest 1. september
o.s.v.

Juli måned er hvert år opkrævningfri, da årsopgørelse beregnes for det forgangne regnskabsår.

Hvornår skal der aflæses målere?
Årsaflæsning af måler til brug for årsopgørelse udføres af fjernvarme selskabet senest 30. juni. Dette udføres elektronisk af varmeværkets driftsfolk. De skal ikke ind i din bolig for at aflæse, men kører forbi ejendommen
og den transportable håndterminal søger signalet fra antennen på din varme måler og på den måde aflæses måleren.

Modtager jeg dokumentation i min E-boks?
Fjernvarmeselskabet benytter ikke E-boks til fremsendelse af dokumenter.

Hvor finder jeg mit forbrugernummer og pinkode?
Forbrugernummer og pinkode fremgår på dit budget eller årsopgørelse som du modtager ultimo juli måned

Hvor finder jeg min årsopgørelse?
Din årsopgørelse bliver sendt med post, hvis du ikke er tilmeldt PBS (betalingsservice). Hvis du er tilmeldt, så fremsendes brev, budget, årsopgørelse samt styringstabel via din Netbank. Tryk på bilag under den dato din opkrævning forfalder.
Du har også mulighed for at finde den her på hjemmesiden ved at logge ind under selvbetjening med dit login.

Hvornår modtager jeg min opgørelse?
Årsopgørelsen fremsendes ultimo juli måned.

Hvor kan jeg stille yderligere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at sende en mail til os med dine spørgsmål  til info@refaenergi.dk
Du kan også ringe til os på telefon 54 84 14 00 (mandag til torsdag kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00)
Eller du kan henvende dig personligt i vores administration på Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

 

 

 

 

Se også