Energi til landområderne

Energi til landområderne

Trods bestræbelserne på at etablere fjernvarme, vil der fortsat være mange ejendomme, som ligger i landområder, hvor det ikke vil være realistisk at tilbyde fjernvarme. REFA Energi arbejder derfor på at etablere helt lokale varmeløsninger baseret på varmepumper, men hvor forbrugeren alene betaler et beløb pr. forbrug. Forbrugeren skal altså ikke selv løbe driftsrisikoen for varmepumpen. Vi kalder modellen Fjernvarme 2.0 for at understrege, at forbrugerens økonomiske betingelser ligner en fjernvarmeforbrugers.

Modellen kræver en dispensation fra den nugældende varmeforsyningslov. REFA Energi har søgt denne dispensation (december 2015).

 

Se også