REFAs udbudspolitik

REFA følger de gældende regler for offentligt udbud. Som fælleskommunalt selskab er REFA omfattet af samme regler som kommunerne. Når REFA har opgaver i udbud vil udbudsmateriale og frister for afgivelse af tilbud blive offentliggjort på www.refaenergi.dk

Tærskelværdier
EUs regler skal sikre fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind. En kontrakt skal udbydes i hele EU, hvis kontraktværdien overstiger den af EU fastsatte tærskelværdi. For kommunale og regionale myndigheder og offentlige organer, er tærskelværdierne på nuværende tidspunkt, således:

Vareindkøb 1.489.820 kr.
Tjenesteydelser 1.489.820 kr.
Delydelser 595.928 kr.

For bygge- og anlægsopgaver under forsyningsdirektivet er tærskelværdien 37.245.500 kroner.
 
Når REFA skal beslutte om en opgave skal i EU-udbud, vurderes kontraktens samlede værdi og om den overskrider tærskelværdien. Hvis kontrakten overskrider tærskelværdien, skal opgaven i udbud.
 
Et EU-udbud skal annonceres i EU-tidende. Derudover skal materialet være tilgængeligt for mulige interesserede tilbudsgivere.
 
REFA har valgt at offentliggøre aktuelt udbudsmateriale på vores hjemmeside, så alle relevante oplysninger er tilgængelige for alle interesserede.

Annonceringspligt
Hvis en offentlig myndighed eller virksomhed har en kontrakt med en samlet værdi på 500.000 kr. eller mere, men under EUs tærskelværdi, skal opgaven annonceres offentligt, inden der tildeles en kontrakt. Sådanne opgaver annonceres på www.refa.dk og på www.udbud.dk.
 
Som hovedregel stilles der ingen krav om annoncering af kontrakter med en samlet værdi under 500.000 kr.

 

 

Se også