Udbud

REFA køber kornhalm

REFA Biomasseindkøb udbyder hermed aftaler om levering af halm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

Udbuddet omfatter kun levering an værk. Følgende aftale vil kunne indgås:

  • 1. august 2020 til 31. juli 2021 af 1 års varighed
    Tilbud skal omfatte mindst 100 ton
     
  • 1. august 2020 til 31. juli 2023 af 3 års varighed.
    Tilbud skal omfatte mindst 100 ton pr. år

Du kan selv bestemme størrelsen på den tilbudte mængde, dog således at tilbudet eller tilbuddene samlet er på min. 100 ton og max. 1500 ton pr. leveringsår.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her - opdelt eller samlet (pdf )

Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 (mandag - torsdag 10.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00)

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk. REFA Biomasseindkøb vil i anonymiseret form
offentliggøre spørgsmål og svar på denne side.

Tilbudsfrist: Onsdag 15. april 2020 kl. 12.00

Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail.

Postadressen er:

REFA Biomasseindkøb

Energivej 4

4800 Nykøbing Falster

Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten og vedlagt
underskrevet tilbudsliste.

Mailadressen er:

halm@refaenergi.dk

Mærk emnefelt med ”Tilbud på halm” og vedhæft underskrevet tilbudsliste.

Tilbud skal være os i hænde senest onsdag 15. april 2020 kl. 12.00

REFA Biomasseindkøb planlægger at kunne fremsende kontrakter eller
meddele afslag på tilbud inden for en måned efter modtagelse af tilbud.

Vi ser frem til et godt samarbejde. Sammen skaber vi god energi.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Tilbage til udbudsmateriale

 

 

 

Se også