Udbud

Halm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

REFA Biomasseindkøb udbyder hermed aftaler om levering af kornhalm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. Udbuddet omfatter kun levering an værk. Aftalerne gælder fra 15. februar til 31. juli 2019.

Du kan selv bestemme, hvor store mængder du vil tilbyde, dog således at hvert tilbud skal omfatte mindst 50 ton kornhalm, frøgræshalm eller rapshalm pr. leverandør i den udbudte periode. Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med vægtning af halmtype og pris.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her - opdelt eller samlet (pdf )

Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 (mandag - torsdag 10.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00)

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk eller nedenstående post adresse

Tilbudsfrist: Fredag 25. januar 2019 kl. 12.00

Tilbud skal fremsendes som brev til:
 

REFA Biomasseindkøb

Energivej 4

4800 Nykøbing Falster
 

Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten. Tilbud skal være os i hænde senest fredag 25. januar 2019 kl. 12.00

REFA Biomasseindkøb planlægger at kunne fremsende kontrakter eller meddele afslag på tilbud senest en uge efter tilbudsfristens udløb.

Vi ser frem til et godt samarbejde. Sammen skaber vi god energi.

Se også