Udbud

Halm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

REFA Biomasseindkøb udbyder hermed aftaler om levering af korn- og frøgræshalm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

Udbuddet omfatter kun levering an værk. Følgende aftale vil kunne indgås:

  • 1. august 2019 til 31. juli 2020 af 1 års varighed
    Tilbud skal omfatte mindst 100 ton
     
  • 1. august 2019 til 31. juli 2022 af 3 års varighed.
    Tilbud skal omfatte mindst 100 ton pr. år

Du kan selv bestemme størrelsen på den tilbudte mængde, dog således at
hvert tilbud skal omfatte mindst 100 ton og max. 1500 ton korn-/frøgræshalm
pr. leverandør i de tilbudte perioder.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her - opdelt eller samlet (pdf )

Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 (mandag - torsdag 10.00 - 14.00)

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk. REFA Biomasseindkøb vil i anonymiseret form
offentliggøre spørgsmål og svar på denne side.

Tilbudsfrist: Fredag 12. april 2019 kl. 12.00

Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail.

Postadressen er:

REFA Biomasseindkøb

Energivej 4

4800 Nykøbing Falster

Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten og vedlagt
underskrevet tilbudsliste.

Mailadressen er:

halm@refaenergi.dk

Mærk emnefelt med ”Tilbud på halm” og vedhæft underskrevet tilbudsliste.

Tilbud skal være os i hænde senest fredag 12. april 2019 kl. 12.00

REFA Biomasseindkøb planlægger at kunne fremsende kontrakter eller
meddele afslag på tilbud inden for en måned efter modtagelse af tilbud.

Vi ser frem til et godt samarbejde. Sammen skaber vi god energi.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Tilbage til udbudsmateriale

 

 

 

Se også