Pressemeddelelser

Download pressemeddelelsen (pdf)           Download MSK faktaark (pdf)           Download Varmepriser oversigt (pdf) 

4. december 2020

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S indgiver begæring om rekonstruktion

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S har i dag indgivet begæring om rekonstruktion til skifteretten i Nykøbing F. Det sker som konsekvens af,  at det ikke er lykkedes at nå til enighed med varmeselskaberne i Maribo og
Sakskøbing i en genforhandling af de eksisterende varmeaftaler.

- Vi er kede af, at vi er havnet her. Vi har gjort alt for at undgå denne situation og strakt os langt for at nå til enighed med varmeselskaberne, siger Henrik Høegh, formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

Bortfald af VE-tilskud har sat situationen på spidsen

Siden REFA overtog Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk i 2012 har selskabet arbejdet benhårdt på at optimere og effektivisere værkets produktion af fjernvarme og strøm.

Den grundlæggende udfordring er, at værkets el-produktion helt tilbage fra 2000 delvist har betalt varmeproduktionen. På intet tidspunkt siden værket blev sat i drift, har indtægterne på salg af fjernvarme dækket de faktiske omkostninger til selve  varmeproduktionen.

Med udgangen af 2020 bortfalder et VE-tilskud til el-produktionen på 15 øre pr. KWh. Dermed kommer der til at mangle 8 millioner kroner ud af en samlet omsætning på 60 millioner kroner. Det betyder blodrøde tal på bundlinjen i 2021 og fremefter.

Låst af gamle aftaler

- MSKs handlemuligheder har været låst af gamle aftaler, fra længe før REFA overtog værket. Det var dengang fjernvarmeværker i Danmark gik fra kul til halm. Der blev bygget halmfyrede kraftvarmeværker flere steder, blandt andet MSK i Sakskøbing.

- En del af konceptet var dengang, at el-produktionen skulle dække en del af varmeproduktionen med VE-tilskuddet. I dag er vi bare et andet sted, hvor EU har sat en stopper for tilskuddet og markedet er oversvømmet med billig el. Derfor er den eneste løsning, at Maribo og Sakskøbing betaler lidt mere for varmen, siger Henrik Høegh, formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

- Vi var nået til enighed om en ny varmepris, men aftalen faldt på gulvet, da vi skulle have en underskrift. Derfor er der ingen vej tilbage. Det er bestyrelsens pligt at handle på røde regnskabstal. El-priserne er generelt faldende, og el-produktionen på MSK skal ikke bare dække en underskudsgivende varmeproduktion, men også værkets samlede vedligeholdelse og afdrag på gæld, siger Henrik Høegh.

Omkostningsbaserede varmepriser eller konkurs

- Rekonstruktionen har to mulige udfald. Enten får vi justeret varmeaftalerne eller også går REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S konkurs. Med en konkurs havner regningen hos alle skatteborgere på Lolland-Falster. En konkurs vil på alle måder være en helt urimelig udgang, siger Henrik Høegh, der ud over at være formand for MSK også er viceborgmester i Lolland Kommune.

Når regningen kan havne hos kommunerne, skyldes det, at Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune helt i tråd med normal praksis har ydet lånegarantier til MSK på godt 70 millioner kroner. Lånegarantien vil blive udløst og opkrævet af et konkursbo.

- MSK har strakt sig langt. Vi havde ønsket en omkostningsbaseret varmepris, men er gået med til en anden løsning, hvor el-produktionen fortsat skal bidrage til at holde varmepriserne nede – og hvor MSK tager hele risikoen ved et el-marked med meget svingende priser, understreger Henrik Høegh.

66 kroner mere om måneden for et standardhus

En fast varmepis vil betyde, at et hus på 130 kvadratmeter skal betale 66 kr. mere om måneden. Med en aktuel årlig varmepris på kr. 10.637,- er Maribo Varmeværk i dag det næst billigste fjernvarmeværk øst for Storebælt. Med en prisstigning på 66 kroner om måneden vil Maribo Varmeværk fortsat være i top 5 over de billigste varmeselskaber øst for Storebælt.

Prisen i Sakskøbing har altid været lidt dyrere end i Maribo. Efter en prisstigning på 66 kroner om måneden vil varmeprisen ligge i den billigste tredjedel blandt selskaberne øst for Storebælt.

- Under rekonstruktion kan MSK fastsætte en omkostningsbaseret varmepris, der efter al sandsynlighed vil være højere, end den pris vi ellers var nået til enighed om. Det er trist og meningsløst, slutter Henrik Høegh, bestyrelsesformand formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S.

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...