Afkøling

Hold øje med afkølingen

Hvis du vil udnytte energien optimalt og have en billigere varmeregning skal du have fokus på forskellen mellem fjernvarmevandets temperaturved fremløb og ved returløb. Denne temperaturforskel kaldes for “afkøling”. Jo større temperaturforskel, jo bedre har du udnyttet energien i fjernvarmevandet.

Hvis din gennemsnitlige årsafkøling er på 40°C grader, er det udtryk for en optimal udnyttelse af fjernvarmen. En årsafkøling på 30°C betegnes som acceptabel, mens en årsafkøling på 20°C må siges af være dårlig og er den helt nede på 10°C, er den direkte utilfredsstillende.

Du kan opnå en bedre afkøling ved at bruge alle husets radiatorer og stille dem ens. Hvis der er rum i huset, som eksempelvis soveværelset, hvor du ønsker en lavere rumtemperatur, skal du huske at holde døren til soveværelset lukket.

Hvis du har et varmeanlæg af ældre dato vil det måske svare sig at skifte dele af anlægget ud. Bestil et energieftersyn og find den bedste løsning. Det gavner både din varmeøkonomi - og fjernvarmeværkets økonomi.

Med en bedre afkøling kan fjernvarmeværket reducere omkostningerne til gavn for værket - og for den enkelte forbruger.

Se også