Bestyrelsen for REFA Energi Holding A/S

Bestyrelsen er fuldstændig identisk med bestyrelsen for moderselskabet REFA I/S. REFA Energis bestyrelse består af ni folkevalgte politikere fra de to kommuner på Lolland-Falster: Lolland og Guldborgsund. Lolland besætter fire pladser, mens Guldborgsund besætter fem. Fordelingen af bestyrelsespladser er en direkte afspejling af de to kommuners indbyggertal og ejerandel af REFA.

 

Henrik Høegh
Henrik Høegh

Viceborgmester Lolland Kommune (V)
Formand

Poul-Henrik Pedersen
Poul-Henrik Pedersen

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (G)
Næstformand

Bo Abildgaard
Bo Abildgaard

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (A)

Muj Berisha
Muj Berisha

Byrådsmedlem Lolland Kommune (A)

John Brædder
John Brædder

Borgmester Guldborgsund Kommune (G)

Birgit Holse
Birgit Holse

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (O)

Henrik Høegh-Andersen
Henrik Høegh-Andersen

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (V)

Holger Schou Rasmussen
Holger Schou Rasmussen

Borgmester Lolland Kommune (A)

Eric Steffensen
Eric Steffensen

Byrådsmedlem Lolland Kommune (O)

Se også