REFA Energi Holding A/S

REFA Energi Holding A/S

REFA Energi Holding A/S er et datterselskab 100 % ejet af moderselskabet I/S REFA.

REFA Energi Holding A/S ejer Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK), REFA Horbelev Fjernvarme A/S, REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S,  REFA Gedser fjernvarme A/S, REFA Biomasseindkøb ApS. Derudover driver REFA Energi Holding også Holeby Fjernvarme Amba.

Satsningen på biomasse begyndte med etableringen af Nykøbing F. Biomasseværk. Siden har REFA Energi Holding A/S overtaget ejerskab eller driftsansvar for biomasseværker flere steder på Lolland og Falster. Biomassen er træfils, halm, frøafrens,- CO2-neutrale brændsler.

Der er økonomisk vandtætte skotter mellem alle energiselskaber i REFA Energi Holding A/S. Det samme gælder for moderselskabet I/S REFA. REFA Energi Holdings energiproduktion skal hvile i sig selv. Dagrenovationen og affaldsbehandlingen på Lolland-Falster skal ikke betale for fjernvarmen i Nykøbing F. og fjernvarmekunderne i f.eks. Stubbekøbing skal være sikre på, at de ikke betaler for fjernvarmen i Nykøbing F.

Energiløsninger i det åbne land
REFA Energi Holding A/S arbejder med forskellige løsningsmodeller for smartgrid* varmesystemer i landområder uden mulighed for fjernvarme.

Energiproduktionen skal hvile i sig selv
REFAs energiproduktion følger varmeforsyningsloven efter 'hvile i sig selv princippet'. REFA Energi Holdings økonomi er helt adskilt fra dagrenovation og affaldsbehandling i I/S REFA, ligesom alle værker og selskaber er økonomisk uafhængige af hinanden.

Plads til flere biomasseværker
I takt med at energiproduktion og varmeforsyning bliver en større del af REFA Energi Holdings forretningsområde vil holdingselskabet komme til at eje flere biovarmeværker på Lolland-Falster. Værkerne vil blive organiseret i hvert sit selvstændige aktieselskab under REFA Energi Holding A/S.

Overvågning af alle værker
Samtlige værker der drives af REFA Energi Holding overvåges i døgndrift fra kontrolrummet på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F.

Love og regler
Vedtægter for REFA Energi

Smartgrid
*Et smartgrid er et elsystem hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

 

 

Se også