Tariffer i REFA Stubbekøbing Fjernvarme

PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2022
  u/moms m/moms
Forbrugsafgift:           
Forbrug pr. MWh kr. 305,00 381,25
       
Afkøling: Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre, at der altid er så stor en afkøling som muligt. For hver grad du kan holde afkølingen over 35 °C, får du en bonus på 1 % i rabat på dit varmeforbrug
(1 % pr. grad pr. MWh). Er afkølingen under 35 °C, bliver varmen dyrere. Der er et tillæg til varmeforbruget på
1 % pr. grad over 35 °C (1 % pr. grad pr. MWh).

       
Fast afgift:

Abonnement og målerleje
(inklusiv levering/udskiftning af måler)

pr. år kr. 1.000,00 1.250,00
Fast afgift: Privatboliger 
Ejendommens registreret kvm. iflg. BBR pr. m2 kr. 37,80 47,25
Ejendommens registreret kvm. iflg. BBR,
med energimærke A2020
pr. m2 kr. 18,90 23,63
               
Fast afgift: Erhverv, Institutioner, Boligselskaber m.v. *
0 - 6000 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
6001 - over m2 pr. m2 kr. 21,42 26,78
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Fritliggende enfamiliehus kr. 18.000,00 22.500,00
Kæde/Rækkehus   kr. 12.000,00 15.000,00
Etage Boliger   kr. 9.000,00 11.250,00
Ældreboliger   kr. 7.200,00 9.000,00
Ungdomsboliger   kr. 3.600,00 4.500,00
Pr. kvm. Max   kr. 120,00 150,00
       
Gebyrer      
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
Fogedforretning, udekørende inkl. låsesmed* kr. 1160,00 1450,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
* yderligere omkostniger forekomme, hvis låsen skal skiftes      

Betalingsbetingelser:

Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Stikledninger

Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant
af fortorv til indføringen i ejendom. Pris pr. løbende meter kr. 1.250,00 (inkl. moms)
Der leveres og monteres energimåler af REFA Stubbekøbing Fjernvarme

 


 

Se også