Tariffer i REFA Stubbekøbing Fjernvarme

PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2019
  u/moms m/moms
Forbrugsafgift:           
Forbrug pr. MWh kr. 333,34 416,68
       
Afkøling: Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre, at der altid er så stor en afkøling som muligt. For hver grad du kan holde afkølingen over 35 °C, får du en bonus på 1 % i rabat på dit varmeforbrug
(1 % pr. grad pr. MWh). Er afkølingen under 35 °C, bliver varmen dyrere. Der er et tillæg til varmeforbruget på
1 % pr. grad over 35 °C (1 % pr. grad pr. MWh).

       
Fast afgift:

Abonnement og målerleje
(inklusiv levering/udskiftning af måler)

kr. 1.000,00 1.250,00
 
Fast afgift: Privatboliger 
Ejendommens registreret kvm. iflg. BBR pr. m2 kr. 37,80 47,25
               
Erhverv, Institutioner, Boligselskaber m.v. *
0 - 6000 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
6001 - over m2 pr. m2 kr. 21,42 26,78
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Fritliggende enfamiliehus kr. 18.000,00 22.500,00
Kæde/Rækkehus   kr. 12.000,00 15.000,00
Etage Boliger   kr. 9.000,00 11.250,00
Ældreboliger   kr. 7.200,00 9.000,00
Ungdomsboliger   kr. 3.600,00 4.500,00
Pr. kvm. Max   kr. 120,00 150,00
       
Gebyrer      
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lulukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
       

Betalingsbetingelser:
11 a/conto rater + en årsopgørelse. Første rate forfalder den 1. februar og derefter den 1. i måneden.
Årsopgørelse fremsendes ultimo januar måned.

Stikledninger

Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant
af fortorv til indføringen i ejendom. Pris pr. løbende meter kr. 1.000,00 (ex. moms)
Der leveres og monteres energimåler af REFA Stubbekøbing Fjernvarme

 


 

Se også