Her findes konto oplysninger til indbetaling af acontorater eller restancer:

Bank Nordea: Reg. nr. 0678  Konto nr. 603 000 2292

Mobilepay nr.: 128 937

Obs! Husk altid at notere forbruger nr. eller adresse i meddelelsesfeltet til modtager

Se også