Nøgletal

Flismængde
Der brændes årligt 8.069 ton flis, der erstatter 2.518 ton olie

Kedeleffekt
Fliskedlen har en effekt på 6,5 MW inklusiv røggaskondensering

Ledninger
9.429 meter hovedledning og 9.714 meter stikledning

Tilslutning
818 brugere er tilsluttet REFA Stubbekøbing Fjernvarme

Vandmængde
Der pumpes årligt 366.559 kubikmeter vand rundt i nettet

Varmekapacitet
6,5 MW

Årligt varmesalg
Cirka 23.000 MWh

tal om stubbekøbing

Se også