Biovarmeværket i Nykøbing F.

Biovarmeværket i Nykøbing Falster er med til at producere fjernvarme til Guldborgsund Fjernvarme. Værket en del af REFA Energi A/S.

Værkets varmeproduktion er baseret på CO2-neutral træflis. Værket aflaster to oliefyrede varmeværker i Nykøbing Falster, derved skånes både forbrugerne og miljøet for fyring med omkring to millioner liter olie om året.
 
Biovarmeværket har også gjort det muligt at forsyne nye bolig- og byområder i Nykøbing Falsters opland, blandt andet Sdr. Vedby-området øst for Nykøbing samt boligområdet Hasselø Plantage syd for Nykøbing.
 
Biovarmeværket producerer 25.000 megawatttimer om året. Energiproduktionen er 100 procent CO2-neutral.

Nøgletal

Ledninger
Flisværket er et spidslastværk som producerer varme ind på Guldborgsund Forsýnings ledningsnet.

Kedeleffekt
Fliskedlen har en effekt på 10.5 MW inklusiv røggaskondensering

Flismængde
Den årlige flismængde varierer meget da værket er et spidslastværk. Der brændes årligt 8000-15000 tons skovflis

Forbrændingskapacitet
5 tons per time

Produceret fjernvarme
15.000-37.000 MWh per år

 

Se også