Sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn

REFA medvirker til at løse nogle af samfundets miljøproblemer. Sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn hænger sammen. Vi behandler affald og producerer energi. Det skal naturligvis ske på en korrekt og samvittighedsfuld måde, der tager hensyn til både miljøet og medarbejderne.

Hos REFA kalder vi miljøpolitikken for SAM-politik. S for sikkerhed, A for arbejdsmiljø og M for miljø.

REFAs SAM-politik

I forbindelse med den daglige drift af disse aktiviteter og i forbindelse med nyudvikling ønsker REFA:

  • at sikre at arbejdet på anlæggene foregår efter nedskrevne og velovervejede retningslinier
  • at have et højt sikkerhedsniveau for medarbejderne
  • at forpligte sig til aktivt at forebygge uheld og nedslidning både fysisk og psykisk gennem løbende forbedringer af arbejdsmiljøet
  • at registrere påvirkningerne af det omgivende miljø og løbende vurdere om disse påvirkninger bør give anledning til ændringer i drift eller indretning af anlæggene
  • at sikre, at medarbejderne har viden, færdigheder og kompetencer i et omfang, der medfører at de kan handle forsvarligt og hensigtsmæssigt
  • at forpligte sig til at sikre en løbende reduktion af ressourceforbrug og påvirkninger af det omgivende miljø, dog således at der i vurderingen også tages hensyn til de praktiske, tekniske og økonomiske muligheder
  • at overholde alle krav i gældende lovgivning
  • at dokumentere overfor medarbejdere, kunder, ejere og myndigheder at driften af anlæggene foregår forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Disse mål søges blandt andet nået ved at vedligeholde et certificerbart ledelsessystem, der omfatter både arbejdsmiljø og miljø. 

SAM-systemet omfatter på nuværende tidspunkt: Kraftvarmeværket, Miljøcenter Hasselø, Miljøcenter Gerringe, alle genbrugspladser samt Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. 

REFAs miljø- og arbejdsmiljøpolitik blev første gang certificeret i 2004. Siden da er certificeringen blevet opdateret og fornyet hvert år.

 

Se også