Sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn

REFA medvirker til at løse nogle af samfundets miljøproblemer. Sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn hænger sammen. Vi behandler affald og producerer energi. Det skal naturligvis ske på en korrekt og samvittighedsfuld måde, der tager hensyn til både miljøet og medarbejderne.

Hos REFA kalder vi miljøpolitikken for SAM-politik. S for sikkerhed, A for arbejdsmiljø og M for miljø.

REFAs SAM-politik

REFA’s kerneområder er Affaldsindsamling, Genanvendelse, Affaldsforbrænding, Energiproduktion samt Deponering.

I forbindelsen med den daglige drift af disse aktiviteter og i forbindelse med nyudvikling ønsker REFA:

 

  • at sikre at arbejdet på anlæggene foregår efter nedskrevne og velovervejede retningslinier
  • at sikkerhedsniveauet for medarbejderne har højeste prioritet
  • at forpligte sig til aktivt at forebygge uheld og nedslidning både fysisk og psykisk gennem løbende forbedringer af arbejdsmiljøet
  • at registrere påvirkningerne af det omgivende miljø og løbende vurdere om disse påvirkninger bør give anledning til ændringer i drift eller indretning af anlæggene
  • at beskytte miljøet, herunder forebygge forurening og andre for REFA specifikke forpligtelser, der er relevante for REFA´s rammer og vilkår
  • at sikre, at medarbejderne har viden, færdigheder og kompetencer i et omfang, der medfører at de kan handle forsvarligt og hensigtsmæssig
  • at forpligte sig til at sikre en løbende reduktion af ressourceforbrug og påvirkninger af det omgivende miljø, dog således at der i vurderingen også tages hensyn til de praktiske, tekniske og økonomiske muligheder
  • at overholde alle krav i gældende lovgivning og andre krav
  • at dokumentere overfor medarbejdere, kunder, ejere og myndigheder at driften af anlæggene foregår forsvarligt og hensigtsmæssigt
  • løbende forbedringer af miljøledelsessystemet med henblik på forbedring af miljøpræstationen


Disse mål søges blandt andet nået ved at vedligeholde et certificerbart ledelsessystem.

SAM-systemet omfatter på nuværende tidspunkt Kraftvarmeværket, Miljøcenter Hasselø, Miljøcenter Gerringe, Genbrugspladserne, Omlastestationen, samt Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, som er miljøcertificerede.

REFA Gedser Fjernvarme A/S, REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S, REFA Horbelev Fjernvarme A/S og Nykøbing F. Biomasseværk er blevet miljøcertificeret i 2018.

 

Se også