Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk blev sat i drift i 1999 og er et halmfyret kraftvarmeværk. Værket har en kapacitet på 12 MW el og 25,5 MJ/s varme. Værkets akkumuleringstank har en kapacitet på 6.000 kbm og kan indeholde op til 260 MWh.

Elproduktionen dækker omkring 13.000 husstandes elforbrug, og værket dækker 90% af fjernvarmebehovet til ca 4.500 forbrugere i Maribo og Sakskøbing. Landmænd på Lolland og Falster leverer de ca. 50.000 tons halm, værket hvert år brænder af.

REFA Energi A/S har købt værket af DONG Energy.

Fjernvarmen sælges til de to fjernvarmeselskaber Maribo Varmeværk A.m.b.a og Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Informationsfolder om værket

 

Nøgletal

Forbrændingskapacitet
8 tons per time

El-kapacitet
11,8 MW per time

Varme-kapacitet
22,5 MW per time

Brændselsforbrug
52.000 tons per år

Produceret el
60.000 MWh per år

Produceret fjernvarme
120.000 MWh per år
 

 

Se også