International standard når den er bedst

REFA har bogstaveligt talt papir på, at virksomhedens miljøindsats foregår efter de bedste internationale standarder. Certifikatet er er udstedt af Force Certification. Certificeringen bygger på kritisk gennemgang af REFAs håndteringen af de mange miljømæssige udfordringer, der knytter sig til driften af et moderne affalds- og energiselskab. Den kritiske revision fortages en gang om året af uvildige, eksterne kontrollanter.

 ISO 14001 (Miljø)
ISO 14001 (Miljø)

REFA er certificeret i henhold til ISO 14001 (Miljø) på affaldskraftvarmeværket, Miljøcenter Hasselø, Miljøcenter Gerringe og på genbrugspladserne. Det er et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste internationale standarder, når det gælder miljøledelse.

Se også