International standard når den er bedst

REFA har bogstaveligt talt papir på, at virksomhedens miljøindsats foregår efter de bedste internationale standarder. Det er to certifikater udstedt af Force Certification. Certificeringen bygger på kritisk gennemgang af REFAs sikkerhed, arbejdsmiljø samt håndteringen af de mange miljømæssige udfordringer, der knytter sig til driften af et moderne affalds- og energiselskab. Den kritiske revision fortages en gang om året af uvildige, eksterne kontrollanter.

ISO 14001 (Miljø)

REFA er certificeret i henhold til ISO 14001 (Miljø). Det er et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste internationale standarder, når det gælder miljøledelse.

 

OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø)

REFA er også certificeret i henhold til OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø). Det er et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste standarder på arbejdsmiljøområdet og gør en aktiv og forebyggende indsats for medarbejderes sundhed og sikkerhed.

 

 

Se også