Her findes konto oplysninger til indbetaling af acontorater eller restancer:

Nordea reg. nr.: 2186  konto nr.: 0759253566

Obs! Husk altid at notere forbruger nr. eller adresse i meddelelsesfeltet til modtager

Se også