Anmeld flytning

Der skal meddeles lejer/ejerskifte i god tid.

Ved direkte kundeforhold til varmeværket er lejer/ejer forpligtet til at meddele administrationen følgende:

Ved lejer/ejerskifte skal følgende oplyses på tilflytter/e:

- Navn/e på tilflytter/e
- Efternavn/e på tilflytter/e
- Cpr. nr.
- Tlf. nr.
- Mail adresse
- Dato for indflytning
- Aflæsningstal for MWh / M3 (se målervejledning)
  (husk at oplyse opkrævningsadresse, hvis ejer ikke flytter ind på forsyningsadressen)

 

Ved lejer/ejerskifte skal følgende oplyses på fraflytter/e:

- Navn/e på fraflytter/e
- Efternavn/e på fraflytter/e
- Tlf. nr.
- Mail adresse
- Dato for fraflytning
- Aflæsningstal for MWh / M3 / timer (se målervejledning)

Oplysningerne skal sendes via vores hjemmeside www.refaenergi.dk under anmeld flytning.

I tilfælde af at lejeren ikke har meddelt sin fraflytning til selskabet, har selskabet ret til at opkræve aconto til og med datoen for modtagelse af lejerens meddelelse om flytning. (jvf. Almindeligebestemmelser afsnit 2, pkt. 2.17).

Se også