Budget REFA Kettinge Forsyning 2017-18

 

  1.000 kr
   
 Indtægter
Fjernvarmesalg fast afgift 700
Fjernvarmesalg Variabel afgift 1.978
Indtægter i alt   2.678
   
 Omkostninger 
Køb af varme (Fra Nysted Bioenergi) 1.978
Drift og vedligeholdelse af ledningsnet  252
Administrationsbidrag   202
Rådgivning og revision 41
Køb af energibesparelser  70
Øvrige administrationsomkostninger 40
Omkostninger i alt  2.583
   
 Resultat før afskrivninger og renter   95
Afskrivninger  75
Renter  20
   
 Årsresultat  0
   
 

Årsrapporter

Her offentliggør REFA Kettinge Forsyning ApS selskabets seneste årsrapporter.

Årsrapport 2016 - 2017

 

Se også