Nysted biogas anlæg

Biogas siden 1998

I 1996 tog en gruppe landmænd på Lolland initiativ til etablering af biogasanlægget i Kettinge.

Der var flere gode grunde til at satse på biogas. Ved at afgasse gyllen fra det lokale landbrugs svine- og kvægbesætninger, var det muligt at produceres strøm og varme. Dermed fik borgerne i Kettinge mulighed for fjernvarme. Afgasning af gyllen havde også andre fordele. Den fjernede lugtgenerne fra gyllen, og den afgassede gylle var en billig og velegnet gødning til spredning på markerne.

Den tidligere Nysted Kommune – nu en del af Guldborgsund kommune – støttede det gode initiativ og gav en kommunegaranti på 36 millioner kroner til det, der ville blive det første biogasanlæg i det tidligere Storstrøms amt og det største biogasanlæg i Østdanmark.

Første spadestik blev taget i 1997 og året efter var værket i drift.

Efter en række år med økonomiske problemer overtog REFA per 1. januar 2012 forpagtningen af Nysted Biogas A.m.b.a.’s anlæg. Det skete i datterselskabet REFA Kettinge Forsyning. Trods REFA Kettinge Forsynings indsats for at styrke driftsøkonomien indgav Nysted Biogas a.m.b.a. konkursbegæring i sommeren 2014.

Bigadan købte anlægget af konkursboet og har siden 1. december 2014 produceret el og varme via datterselskabet Nysted Bioenergi. REFA Kettinge Forsyning ApS driver forsyningsnettet i Kettinge, køber fjernvarmen af Nysted Bioenergi og sælger den til forsyningsområdets 164 forbrugere. REFA Kettinge Forsyning ApS ejes 100 procent af REFA Energi A/S


Anlæggets historie

 • 1997: Første spadestik blev taget 16. juli.
 • 1998: I marts blev biogasanlægget sat i drift.
 • 1999: Nysted Biogas A.m.b.a. indvidet 8. maj
 • 2001: Etablering af transmissionsledning fra biogasanlægget til Nysted Varmeværk, så der kan udveksles varme mellem de to værker.
 • 2006: Installation af et biofilter for lugtrensning og opstilling af to nye pasteuriseringstanke
 • 2008: Installation af en ekstra gasmotor og generator
 • 2011: Udskiftning af gaslagerballon
 • 2012: REFA Kettinge Forsyning ApS overtager anlægget pr. 1. januar i henhold til en 20-årig forpagtningsaftale.
 • 2014: Nysted Biogas A.m.b.a. indgiver konkursbegæring 12. juni 2014.
 • 2014: Efter aftale med konkursboet fortsætter REFA driften indtil der er fundet en ny ejer til biogasanlægget.
 • 2014: Via datterselskabet Nysted Bioenergi ApS overtager Bigadan biogasanlægget og energiproduktionen pr. 1. december 2014.
 • 2014: I forbindelse med videreførelsen overtager REFA Kettinge Forsyning ApS forsyningsnettet og leveringen af fjernvarme til 164 tilslutninger.

 

Se også