Nøgletal REFA Kettinge Forsyning ApS

Fjernvarmeledninger (gadenet)
ca. 5,0 km

Stikledninger
ca. 3,0 km

Transmissionsledning til Nysted
ca. 1,9 km

Varmesalg forbrugere
ca. 3.400 MWh pr. år

Årligt varmesalg
Cirka 6.600 MWh (cirka 3.400 MWh eksklusiv varmetab i ledningsnet)

Antal tilslutninger
Der er 169 brugere tilsluttet REFA Kettinge Forsyning

Nøgletal Nysted Bioenergi ApS

Biogasproduktion
ca. 4.9 mill. m3 biogas pr. år

Biomasse
Husdyrgødning og industrielt madaffald

El-produktion
9.500 MWh pr. år

Varmeproduktion
Afsættes til Kettinge Forsyning og Nysted Varmeværk

Se også Nysted Bioenergis hjemmeside

 

Se også