Forbrugerforeningen ved Kettinge Forsyning

Forbrugerforeningen ved Kettinge Forsyning indkalder en gang årligt, normalt i juni, til en generalforsamling for alle medlemmer af foreningen, jf. Forbrugerforeningens vedtægter. Ved mødet deltager REFA Kettinge Forsyning som orienteringspart.

Formålet med forbrugermødet er at REFA Kettinge Forsyning

  • Orienterer brugerne om varmeforsyningsvirksomhedens drift, herunder om væsentlige afvigelser i forhold til planlagt drift og det forventede resultat.
  • Orienterer brugerne om REFAs overordnede planer og større projekter for det kommende varmeår.
  • Orienterer om nuværende og kommende takster.

Forbrugerforeningens bestyrelse udpeger to kontaktpersoner, der varetager den løbende kontakt til REFA, jf. samarbejdsaftalen.

Forbrugerforeningens kontaktpersoner mødes herudover to eller flere gange årligt med REFA Kettinge Forsyning. Ved disse orienteringsmøder drøftes alle typer af emner af fælles interesse vedrørende levering af fjernvarme.

Enhver af parterne kan herudover ved væsentlige eller presserende emner begære afholdt et kontaktmøde.

Forbrugerforeningens to kontaktpersoner:

Torben Jensen
Torben Jensen

Formand
tlf. 22 28 41 06

Troels Jørgensen
Troels Jørgensen

Næstformand
tlf. 22 20 93 40

 

 

 

 

Se også