Fjernvarmen kommer fra biogas

Fjernvarmen kommer fra biogas

REFA Kettinge Forsyning ApS ejer, driver og vedligeholder forsyningsnettet i Kettinge, og står således for varmesalget til gamle og nye forbrugere i forsyningsområdet.

Forbrugerne modtager fjernvarme fra REFA Kettinge Forsyning ApS og varmen produceres af Nysted Bioenergi. Nysted Bioenergi er en del af Bigadan-koncernen.

Servicemål
REFA Kettinge Forsyning ApS er en del af REFA Energi Holding A/S, og skal som al anden offentlig forsyningsvirksomhed hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke er skattekroner indblandet, og at eventuelle overskud bliver anvendt til at forbedre de tekniske anlæg og til regulering af forbrugerpriserne. Selskabet får del af de stordriftsfordele, der er forbundet med samdrift af alle biomasseværker i REFA Energi Holding A/S. De øvrige værker er Biomasseværket Nykøbing F., Horbelev Fjernvarme, Stubbekøbing Fjernvarme, Gedser Fjernvarme, Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk og Holeby Fjernvarme
 
Fjernvarmeforsyning i Kettinge sker efter de overordnede retningslinjer, som er angivet i varmeplanen for området og varmeforsyningsloven m.v. 
 
REFA Kettinge Forsyning´s mål er at yde forbrugerne den bedst mulige varmeforsyning til en billig og stabil pris.

Rationel drift og høj kvalitet
Det betyder rationel drift både når det gælder personaleomkostninger og indkøb. Samtidigt sikres et godt fagligt miljø, hvor medarbejderne til enhver tid har den nødvendige efteruddannelse og nyeste viden i fjernvarmebranchen.

Antal tilslutninger
REFA Kettinge Forsyning forsyner 172 husstande (november 2019).

 

Se også