REFA Kettinge Forsyning leverer varmen

Velkommen til REFA Kettinge Forsyning

REFA Kettinge Forsyning ApS ejes 100 procent af REFA Energi Holding A/S.

REFA Kettinge Forsyning ApS ejer ledningsnettet og distribuerer fjernvarme til 164 tilslutninger i Kettinge. Selvskabet står for vedligeholdes af forsyningsnetter og salg af fjernvarme. REFA Kettinge Forsyning køber varmen af Nysted Bioenergi, der producerer fjernvarmen på biogasanlægget i Kettinge.

 

Se også