REFA Kettinge Forsyning leverer varmen

Velkommen til REFA Kettinge Forsyning

REFA Kettinge Forsyning ApS ejes 100 procent af REFA Energi Holding A/S.

REFA Kettinge Forsyning ApS ejer ledningsnettet og distribuerer fjernvarme til 170 tilslutninger i Kettinge. Selvskabet står for vedligeholdes af forsyningsnetter og salg af fjernvarme. REFA Kettinge Forsyning køber varmen af Nysted Bioenergi, der producerer fjernvarmen på biogasanlægget i Kettinge.

 

Selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet

Her kan du:
• gemme dine måleraflæsninger og følge med i dit varmeforbrug
• indsende en flyttemeddelelse til REFA Stubbekøbing Fjernvarme
• se tidligere årsopgørelser
• se tidligere års forbrug

Når du benytter nedenstående link, så henvises du til vores selvbetjeningsportal E-forsyning, hvor du skal benytte dine login oplysninger. Disse oplysninger finder du på dit budget, som du modtager i januar sammen med din årsopgørelse eller ved indflytning. Efter første login har du mulighed for at ændre brugernavn, samt adgangskode

Selvbetjening

 

Se også