REFA Kettinge Forsyning leverer varmen

REFA Kettinge Forsyning er solgt

REFA Kettinge Forsyning ApS er pr. 1. januar 2021 solgt til Nysted Varmeværk A.m.b.a. Det betyder for dig som kunde, at du fra januar vil være kunde hos Nysted Varmeværk A.m.b.a.

I januar måned vil du normalt modtage både årsopgørelse og opkrævning af aconto rate 1 samtidigt, men det vil næste gang være delt op således:

- REFA Kettinge Forsyning ApS  fremsender årsopgørelse for regnskabsåret 2020 med forfald den 1. februar 2021. Du skal derfor ikke slette din betalingsservice aftale hos os, da den fortsat vil trække eller udbetale din årsopgørelse. Når årsopgørelsen er betalt eller udbetalt, vil du ikke længere blive opkrævet af REFA Kettinge Forsyning ApS.

- Nysted Varmeværk A.m.b.a. fremsender opkrævning af aconto rate 1 med forfald den 1. februar 2021. Varmeværket opkræver aconto hvert kvartal efter fremsendte brev fra Nysted Varmeværk den 29. september 2020. Når du modtager opkrævning første gang, vil du modtaget et indbetalingskort, som du skal oprette til en ny betalingsserviceaftale med Nysted Varmeværk.

Se også