Tariffer i REFA Horbelev Fjernvarme

Priser gældende fra 1. januar 2022        
FORBRUGSAFGIFT:     u/moms m/moms
Forbrug pr. MWh kr. 434,55 543,19
 
FAST AFGIFTER:
Abonnement pr. år kr. 970,41 1.213,01
Målerleje pr. år kr. 191,90 239,88
 
Privat / Erhverv  (iflg. BBR)
0 - 100   pr. m2 kr. 36,16 45,20
101 - over   pr. m2 kr. 44,20 55,25
         
Institutioner, herunder Kirken
Faste afgifter pr. m2 kr. 48,16 60,20
 
Ejendomme med specialaftale *)
Forbrug pr. MWh kr. 573,43 716,79
0 - 100   pr. m2 kr. 36,16 45,20
101 - 250   pr. m2 kr. 44,20 55,25
251 - 1500   pr. m2 kr. 17,68 22,10
1500 - over   pr. m2 kr. 2,36 2,95
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt - typisk over 250 m².  
 
Ubenyttede ejendomme - BBR areal større end 200 m2 *)
Forbrug pr. MWh kr. 882,74 1.103,43
Abonnement pr. år kr. 970,41 1.213,01
Målerleje pr. år kr. 191,90 239,88
*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft". Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.
 

BETALINGSBETINGELSER:
Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

 
GEBYRER:
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassoskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
Fogedforretning, udekørendeinkl. låsesmed* kr. 1160,00 1450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
* yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes      
       
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik)
Parcelhuse indtil 200 m²
Tilslutningsafgift inkl. måler og 10 m. stikledning
kr. 15.000,00 18.750,00
For stikledninger over 10 m. betales pr. overskydende meter den faktiske udgift. Stikledning beregnes fra fortovets bagkant      
Tilslutningsafgift og stikledningsafgift for institutioner, erhvervsejendomme og parcelhuse over 200 m²beregnes individuelt.      
 

Se også