Tariffer i REFA Horbelev Fjernvarme

Priser gældende fra 1. januar 2019        
FORBRUGSAFGIFT:     u/moms m/moms
Forbrug pr. MWh kr. 434,55 543,19
 
FAST AFGIFTER:
Abonnement pr. år kr. 970,41 1.213,01
Målerleje pr. år kr. 191,90 239,88
 
Privat / Erhverv  (iflg. BBR)
0 - 100   pr. m2 kr. 48,16 60,20
101 - over   pr. m2 kr. 44,20 55,25
         
Institutioner, herunder Kirken
Faste afgifter pr. m2 kr. 48,16 60,20
 
Ejendomme med specialaftale *)
Forbrug pr. MWh kr. 573,43 716,79
0 - 100   pr. m2 kr. 48,16 60,20
101 - 250   pr. m2 kr. 44,20 55,25
251 - 1500   pr. m2 kr. 17,68 22,10
1500 - over   pr. m2 kr. 2,36 2,95
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt - typisk over 250 m².  
 
Ubenyttede ejendomme - BBR areal større end 200 m2 *)
Forbrug pr. MWh kr. 882,74 1.103,43
Abonnement pr. år kr. 970,41 1.213,01
Målerleje pr. år kr. 191,90 239,88
*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft". Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.
 

BETALINGSBETINGELSER:
11 a/conto rater + en årsopgørelse. 1. rate forfalder 1. februar og derefter den 1. i måneden. Årsopgørelse + budget fremsendes ultimo januar måned.

 
GEBYRER:
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassoskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
       
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik)
Parcelhuse indtil 200 m²
Tilslutningsafgift inkl. måler og stik.
kr. 15.000,00 18.750,00
For stikledninger over 10 m betales pr. overskydende meter den faktiske udgift. Stikledning beregnes fra fortovets bagkant      
Tilslutningsafgift og stikledningsafgift for institutioner, erhvervsejendomme og parcelhuse over 200 m²beregnes individuelt.      
 

Se også