Her findes konto oplysninger til indbetaling af acontorater eller restancer:

Bank Nordea: Reg. nr. 0678  Konto nr. 706 170 1200

Mobilepay nr.: 544 689

Obs! Husk altid at notere forbruger nr. eller adresse i meddelelsesfeltet til modtager

Se også