Her findes konto oplysninger til indbetaling af acontorater eller restancer:

Nordea reg. nr.: 0678  konto nr.: 706 170 1200

Obs! Husk altid at notere forbruger nr. eller adresse i meddelelsesfeltet til modtager

Se også