Anmeld flytning

Der skal meddeles lejer/ejerskifte i god tid.

Ved direkte kundeforhold til varmeværket er lejer/ejer forpligtet til at meddele administrationen følgende:

- Fraflytning af ejendommen skal der oplyses aflæsningstal af MWh & M3, aflæsningsdato, samt ny adresse på fraflytter.

Ved lejer/ejerskifte skal følgende oplyses på tilflytter/e:

- Navn/navne på tilflytter/e
- Efternavn/efternavne på tilflytter/e
- Cpr. nr.
- Tlf. nr.
- Mail adresse
- Dato for indflytning (husk at oplyse faktureringsadresse ved ny ejer)
- Aflæsningstal for MWh / M3 (se målervejledning)

 

Ved lejer/ejerskifte skal følgende oplyses på fraflytter/e:

- Navn/navne på fraflytter/e
- Efternavn/efternavne på fraflytter/e
- Tlf. nr.
- Mail adresse
- Dato for fraflytning
- Aflæsningstal for MWh / M3 / timer (se målervejledning)

Oplysningerne skal sendes via vores hjemmeside www.refaenergi.dk under anmeld flytning (se nederst på hjemmesiden). I tilfælde af at lejeren ikke har meddelt sin fraflytning til selskabet, har selskabet ret til at opkræve aconto til og med datoen for modtagelse af lejerens meddelelse om flytning. (jvf. Almindeligebestemmelser afsnit 2, pkt. 2.17).
 

 

Se også