Nøgletal

Brændselsforbrug
5.500 ton halm per år

Forbrændingskapacitet
1 ton per time

Halmmængde
Der brændes årligt 5.500 ton halm

Kedeleffekt
Fliskedlen har en effekt på 1,6 MW

Ledning
5.914 meter hovedledning og 3.230 meter stikledning

Tilslutning
214 brugere er tilsluttet REFA Horbelev Fjernvarme

Vandmængde
Der pumpes årligt 146.317 kubikmeter vand rundt i nettet

Varmekapacitet
1,6 MW per time

Produceret fjernvarme
6.000 MWh

 

Se også