REFA Energi - Historie

REFA Horbelev Fjernvarme skal hvile i sig selv

REFA Horbelev Fjernvarme A/S er et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab, og skal som al anden offentlig forsyningsvirksomhed hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke er skattekroner indblandet, og at eventuelle overskud bliver anvendt til at forbedre de tekniske anlæg og til regulering af forbrugerpriserne.
 
Fjernvarmeforsyning i Horbelev følger de overordnede retningslinjer, som er angivet i varmeplanen for området og varmeforsyningsloven m.v. 
 
Servicemål
REFA Horbelev Fjernvarme A/S mål er at yde forbrugerne den bedst mulige varmeforsyning til en billig og stabil pris.

Værket i Horbelev er en del af REFA Energi Holding A/S, og får derfor del af de stordriftsfordele, der er forbundet med samdrift af biomasseværkerne i REFA Energi Holding A/S. De øvrige værker er Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, Stubbekøbing Fjernvarme, Nykøbing F. Biomasseværk og Holeby Halmvarmeværk.

Rationel drift og høj kvalitet
Det betyder rationel drift både når det gælder personaleomkostninger og indkøb. Samtidigt sikres et godt fagligt miljø, hvor medarbejderne til en hver tid har den nødvendige efteruddannelse og nyeste viden i fjernvarmebranchen.

Tilslutninger
REFA Horbelev Fjernvarme A/S forsyner 221 husstande (november 2019)

Barmarksværk
Fjernvarmeværket i Horbelev er et barmarksværk, der producerer CO2 neutral fjernvarme baseret på halm. Fjernvarmen i Horbelev er ikke den billigste på Lolland-Falster, men fakta er, at selv små varmeværker kan levere billigere opvarmning til almindelige husstande sammenlignet med opvarmning baseret på el eller olie.

Værkets historie

Ideen til varmeværket i Horbelev blev skabt af en gruppe borgere i byen i 1986. Værket er bygget med tilskud fra EU, men alligevel blev etableringsudgifterne for store i forhold til antallet af tilsluttede forbrugere.

Det har i flere år givet røde tal på bundlinien, og skiftende bestyrelser har arbejdet på at skabe bedre økonomi - både med låneomlægninger og fyring med alternativer til halm. 

Efter 18 år var den gamle kedel slidt i 2004, hvor der blev der installeret et nyt anlæg alene baseret på halm: En nye kedel på 1,6 Megawatt plus en akkumuleringstank til at sikre forsyningen. 

Efter REFA overtog værket er der i oktober 2011 blevet opsat en ny skorsten.

REFA Horbelev Fjernvarme A/S har med virkning fra 1. juni 2011 overtaget Horbelev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Værket forsyner ca. 210 forbrugere i området. Overtagelsen sker efter REFA Energi har stået for administrationen af værket siden sommeren 2010.

Se også