Tilslutningsafgifter

Tilslutningsafgifter

1. Investeringsbidrag, som dækker en del af værkets omkostning til stikafgrening til grundskel, hovedhaner, måler og evt. husindføring samt andel af investering i produktionsanlæg.

Investeringsbidraget udgør:                                                                                       u/moms   m/moms
Fritliggende enfamiliehuse                                                                                 kr. 15.000,00 kr. 18.750,00
Kæde-/rækkehuse kr. 10.000,00 kr. 12.500,00
Etageboliger kr. 7.500,00 kr. 9.375,00
Ungdomsboliger kr. 6.000,00 kr. 7.500,00
Ældreboliger kr. 3.000,00 kr. 3.750,00
Erhvervsejendomme pr. m² opvarmet areal. kr. 100,00 kr. 125,00
     
2. Stikledningsbidrag, som dækker en del af omkostningerne ved etablering af stikledning på privat grund. Stikledningen tilhører og vedligeholdes af værket.
 
Stikledningsbidraget udgør:      
Pr. meter stikledning kr. 800,00 kr. 1.000,00

 

Nye kunder skal betale et engangsbeløb bestående af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag i henhold til gældende tarifblad.

 

Se også