Motivationstarif

Motivationstarif

Bestyrelsen har besluttet, at der fra 1. juni 2012 opkræves en motivationsafgift, såfremt forbrugeren ikke har afkølet fjernvarmevandet nok, inden det sendes retur til varmeværket.

Manglende årsafkøling:

  • Ved gennemsnitlig årsafkøling mindre end 23° C betales et tillæg på 1 % pr. grad af MWh prisen.
  • En bevislig gennemsnits returtemperatur på 40° C eller derunder udløser ikke tillæg.
  • Et-strengsanlæg kan efter ansøgning opnå dispensation til minimum 20° C som gennemsnitlig årsafkøling.

Se også