Priser og betalingsbetingelser

Gældende fra 1/6 2021 kr. u/moms m/moms
Forbrugsbidrag:      
Abonnementsbidrag pr. år kr. 945,00 1.181,25
Forbrugsbidrag                                                            pr. MWh kr. 379,00 473,75
       
Effektbidrag, beboelseskvadratmeter iflg. BBR      
0-100 kvadratmeter pr. m2 kr. 27,20 34,00
101-200 kvadratmeter pr. m2 kr. 24,48 30,60
over 201 kvadratmeter pr. m2 kr. 21,76 27,20
         
Gebyrer:        
Rykkergebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Inkassogebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Åbnegebyr   kr. 175,00 218,75
Åbnegebyr u. for normal arbejdstid   kr. 250,00 312,50
Lukkegebyr   kr. 175,00 (momsfri)
Afregningsgebyr   kr. 180,00 225,00
Betalingsordning   kr. 100,00 (momsfri)
         

Forbrugsbidraget er incl. svovl- og nox-afgifter og energisparekrav.   

Sådan er varmeregningen skruet sammen

Varmeregning består af tre elementer: abonnement, forbrug og effekt. (Vedtægternes  § 4).

  • Der betales et abonnementsbidrag, der er ens for alle ejendomme, til dækning af omkostninger til administration og målere.
  • Der betales et forbrugsbidrag, som dækker de forbrugsafhængige omkostninger. Forbrugsbidraget pålignes efter det målte MWh-forbrug. Enhedspriserne fastsættes i budgettet forud for hvert regnskabsår.
  • Der betales et effektbidrag, som dækker øvrige forbrugsuafhængige omkostninger. Effektbidraget pålignes efter antal beboelseskvadratmeter for ejendommen + evt. erhvervsareal.

Abonnementsbidraget
Abonnementsbidraget dækker driftsomkostninger, der er uafhængige af forbruget (effektbidrag). Det beregnes ud fra boligarealet ifølge BBR plus eventuelt opvarmet erhvervsareal. Arealerne vægtes således:

  • Areal indtil 100 m²: Vægtes med det fulde areal 100%.
  • Areal over 100 indtil 200 m² : Vægtes med 90%.
  • Areal over 200 m² :Vægtes med 80%. 

Vedrørende BBR- registreringen af boligarealer
Det er andelshaverens ansvar, at ejendommens bolig- og øvrige arealer er rigtigt registreret i BBR-registret. Hvis der sker ændringer i forhold til de registrerede arealer, skal andelshaveren underrette Holeby Fjernvarme.Hvis ændringerne er foretaget uden byggetilladelse, skal kommunen endvidere underrettes med henblik på ændring iBBR-registret.

 

Se også