Varmeopgørelse og budget

Varmeopgørelse og budget

Varmeværket har regnskabsperiode fra 1. juni til 31. maj. Værket beregner varmeopgørelse og budget, når et regnskabsår afsluttes og en flytteopgørelse, hvis man fraflytter sin bolig midt i et regnskabsår.

Der udsendes ikke opkrævning i maj måned, da vi beregner varmeopgørelse for forbrugsperioden der er gået og budget for kommende regnskabsår. Forbrug for maj måned indregnes i de kommende 11 aconto rater.

BEMÆRK at varmeopgørelse + budget sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages disse som bilag (på forfaldsdatoen) i Netbank.
Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + budget med almindelig post. Der udsendes IKKE breve via e-boks

Du har også mulighed for at se årsopgørelse m.m. på www.holebyfjernvarme.dk under selvbetjening. Her benyttes Web-login, der står oplyst på det budget, der modtagets ved indflytning eller ved nyt regnskabsår. Det første tal er forbruger nr. og det andet tal er pinkoden. Efter første login, har man mulighed for at ændre sine loginoplysninger efter eget valg. Er man flyttet, så kan man ikke længere logge ind og se disse oplysninger.

Se også