Varmeopgørelse og budget

Varmeopgørelse og budget

Varmeværket har regnskabsperiode fra 1. juni til 31. maj. Værket beregner varmeopgørelse og budget, når et regnskabsår afsluttes og en flytteopgørelse, hvis man fraflytter sin bolig midt i et regnskabsår.

Der udsendes ikke opkrævning i juni måned, da vi beregner varmeopgørelse for forbrugsperioden der er gået og budget for kommende regnskabsår. Forbrug for juni måned indregnes i de kommende 11 aconto rater.

BEMÆRK at varmeopgørelse + budget sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages disse som bilag (på forfaldsdatoen) i Netbank.
Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + budget med almindelig post
Hvis man er tilmeldt e-Boks og har givet samtykke til os, så modtager man bilagene i sin e-Boks

Du har også mulighed for at se årsopgørelse m.m. på www.holebyfjernvarme.dk under selvbetjening. Her benyttes Web-login, der står oplyst på det budget, der modtagets ved indflytning eller ved nyt regnskabsår. Det første tal er forbruger nr. og det andet tal er pinkoden. Efter første login, har man mulighed for at ændre sine loginoplysninger efter eget valg. Er man flyttet, så kan man ikke længere logge ind og se disse oplysninger.

Se også