Anmeld flytning

Der skal meddeles lejer/ejerskifte i god tid.

Alle henvendelser vedr. lejer-/ejerskifte skal ske på vores hjemmeside www.holebyfjernvarme.dk


Indflytning

Anmeld din indflytning

Ved direkte kundeforhold til varmeværket er lejer/ejer forpligtet til at meddele administrationen følgende:

Vi skal bruge følgende oplysninger på tilflytter/e:

- Navn/-e på tilflytter/-e
- Efternavn/-e på tilflytter/-e
- Cpr.nr.
- Telefonnummer.
- Mail adresse
- Dato for indflytning
- Aflæsningstal for MWh / M3 (se målervejledning)
  (husk at oplyse opkrævningsadresse, hvis ejer ikke flytter ind på forsyningsadressen)
 

Fraflytning

Anmeld din fraflytning

Vi skal bruge følgende oplysninger på fraflytter/e:

- Navn/-e på fraflytter/-e
- Efternavn/-e på fraflytter/-e
- Telefonnummer.
- Mail adresse
- Dato for fraflytning
- Aflæsningstal for MWh / M3 / timer (se målervejledning)

I tilfælde af at lejeren ikke har meddelt sin fraflytning til selskabet, har selskabet ret til at opkræve aconto til og med datoen for modtagelse af lejerens meddelelse om flytning. (jvf. almindelige bestemmelser afsnit 2, pkt. 2.17).
 

 

Se også