Bestyrelsen for Holeby Fjernvarme A.m.b.a.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling i Holeby Fjernvarme A.m.b.a. Formanden vælges for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Henrik Pedersen
Henrik Pedersen

Formand
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Jersievej 1
4960 Holeby
Tlf.: 25 53 01 70

Henning Nielsen
Henning Nielsen

Næstformand
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Sønderhøj 50
4960 Holeby
Tlf.: 27 51 06 76

Kenneth Christiansen
Kenneth Christiansen

Kasserer
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Sønderhøj 11
4960 Holeby
Tlf.: 23 93 44 21

Henrik Kubiak
Henrik Kubiak

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Rennebæksvej 1
4960 Holeby
Tlf.: 28 26 65 71

Kim Jørgensen
Kim Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden august 2021

Sønderhøj 52
4960 Holeby

Benny Clausen
Benny Clausen

Bestyrelsessupleant
Valgt i 2018

Nødebjerg 43
4960 Holeby

Se også