Holeby værk

Holeby Fjernvarme drives af REFA Energi Holding A/S

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. ejes af andelshaverne. Andelsselskabet har indgået en aftale med REFA Energi Holding A/S om varetagelse af den daglige drift og administration.

Det betyder rationel drift både når det gælder personaleomkostninger og indkøb. Samtidig sikres et godt fagligt miljø, hvor medarbejderne til en hver tid har den nødvendige efteruddannelse og nyeste viden i fjernvarmebranchen.

 

Se også