Aktuelt fra Holeby Fjernvarme

VARMEOPGØRELSE FOR 2019-2020 UDSENDES I JUNI MÅNED
VARMEOPGØRELSE FOR 2019-2020 UDSENDES I JUNI MÅNED

Holeby Fjernvarme ændrer måneden for udsendelse af varmeopgørelse. Tidligere sendte vi varmeopgørelserne ud til kunderne i maj måned, men dette ændres i år til juni måned. Vi har fortsat 11 aconto rater, så forbrug og fastafgift for juni måned indregnes i de 11 rater. Det betyder, at i 2020 skal du som fjernvarmekunde ikke betale aconto i maj og juni. Fremadrettet vil det kun være juni måned som er opkrævningsfri.

Varmeåret 1/6 2019 - 31/5 2020 afsluttes 31. maj 2020 og det betyder, at du vil modtage årsopgørelse, nyt budget m.m. i slutningen af juni måned. Vi aflæser din varmemåler elektronisk, så du som forbruger skal ikke foretage dig noget. Der udarbejdes heraf en varmeopgørelse for perioden 1/6 - 31/5.

Varmeopgørelse forfalder første hverdag i juli måned samtidig med 1. aconto rate for den nye periode. Viser varmeopgørelsen en udbetaling modregnes beløbet på opkrævningen af 1. aconto rate  og modsat viser varmeopgørelse en ekstra indbetaling betales denne sammen med 1. aconto rate.

BEMÆRK at varmeopgørelse + budget sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages varmeopgørelse, budget m.m. som bilag i Netbank. Dokumenterne ligger som bilag på forfaldsdatoen den 1. juli 2020.  Ind- og udbetalinger sker automatisk for betalingsservice kunder.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice modtager du din opgørelse i din postkasse (udbetaling sker ikke automatisk, så konto-oplysninger skal fremsendes til vores mail: info@holebyfjernvarme.dk)Der er også mulighed for at se opgørelse m.m. via selvbetjening på www.holebyfjernvarme.dk. eller skrive til administrationen til info@holebyfjernvarme.dk , så vil de være behjælpelige med at fremsende bilagene.

Der udsendes ikke breve via e-boks.

 

Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme
Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme

Det er nu også blevet muligt for forbrugerne at betale regninger med MobilePay. Se her 

Holeby Fjernvarme må hæve varmeprisen i 2019/2020
Holeby Fjernvarme må hæve varmeprisen i 2019/2020

Bestyrelsen har på deres seneste bestyrelsesmøde vedtaget budget og varmepriser for året 1/6 2019- 31/5 2020.

Efter 5 år med prisnedsættelser er det nødvendigt at hæve varmeprisen lidt igen. Det skyldes blandt andet en merudgift til brændsel i indeværende fyrings år, da den varme sommer i 2018 medførte problemer med halmen, og værket har været nødsaget til at erstatte den manglende halm med de lidt dyrere træpiller. Der ud over er der i foråret 2019 foretaget termografering af ledningsnettet med drone. Denne termografering har vist flere utætheder på stikledninger end forventet. Der er derfor afsat ca. en million kr. til renovering af ledningsnettet i 2019/20.

Det betyder, at prisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh vil stige med ca. 135 kr. om måneden i det kommende år. Pr. år vil det svare til at prisen for et standardhuset udgør 13.327 kr. mod tidligere 11.839 kr.

Se også