Aktuelt fra Holeby Fjernvarme

Holeby Fjernvarme A.M.B.A. indkalder til ordinær generalforsamling
Holeby Fjernvarme A.M.B.A. indkalder til ordinær generalforsamling

 

Hent indbydelsen her                 

                      TORSDAG 23. SEPTEMBER 2021 KL. 18.00
                                     i Holeby Medborgerhus

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Henrik Pedersen, Henrik Kubiak & Kenneth Christiansen. Alle er villige til genvalg
  8. Valg af suppleanter Kim Jørgensen er på valg for en 2 årig periode. der ud over skal der vælges en soppleant for 1 år.
  9. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår Revisorfirmaet Aage Maagensen genvalgt
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på ”Stegt flæsk med persillesovs”. Tilmelding senest søndag d. 19. september nødvendig til Henning Nielsen tlf. 2751 0676 eller mail: bsn@outlook.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme
Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme

Det er nu også blevet muligt for forbrugerne at betale regninger med MobilePay. Se her 

Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet
Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet

Alle henvendelser vedr. lejer/ejer-skifte skal foregå via selvbetjening på hjemmesiden. Benyt disse link:

Alle felter skal udfyldes. Er der et felt du er i tvivl om, så sæt et tegn i stedet.

Bemærk: Hvis du flytter fra en bolig med fjernvarme til anden bolig med fjernvarme i Holeby Fjernvarmes forsyningsområde, skal du udfylde to formularer: Én for fraflytning på nuværende adresse - og én for indflytning på nye adresse.

 

Se også