Aktuelt fra Holeby Fjernvarme

VARMEOPGØRELSE FOR 2019-2020 ER NU KLAR PÅ SELVBETJENING
VARMEOPGØRELSE FOR 2019-2020 ER NU KLAR PÅ SELVBETJENING

Din varmeopgørelse for 2019/2020, samt budget og styringstabel for 2020/2021 ligger nu klar. Gå ind på "Selvbetjening" og log ind med dit forbruger nr. og Web-pinkode, som står oplyst på dit tidligere budget. Efter log ind, har du nu mulighed for at ændre forbruger nr. til din mailadresse og kodeordet til en selvvalgt kode. Er du tilmeldt betalingsservice, så modtager du også din opgørelse m.m. i din netbank under første bankdag i juli. 

Holeby Fjernvarme har  ændret måneden for udsendelse af varmeopgørelse til juni måned. Vi har fortsat 11 aconto rater, så forbrug og fastafgift for juni indregnes i de 11 rater. Fremover vil det kun være juni måned som er opkrævningsfri. Driftspersonalet på varmeværket aflæser din varmemåler elektronisk, så du som forbruger skal ikke foretage dig noget. 

Varmeopgørelsen forfalder første hverdag i juli måned samtidig med 1. aconto rate for den nye periode. Viser varmeopgørelsen en udbetaling modregnes beløbet på opkrævningen af 1. aconto rate  og modsat viser varmeopgørelsen en ekstra indbetaling forfalder denne samtidig med 1. aconto rate.

BEMÆRK at varmeopgørelse + budget sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages varmeopgørelse, budget m.m. som bilag i Netbank. Dokumenterne ligger som bilag på forfaldsdatoen den første bankdag i juli måned.  Ind- og udbetalinger sker automatisk for forbrugere der er tilmeldt betalingsservice.Er du ikke tilmeldt betalingsservice modtager du din opgørelse i din postkasse (udbetaling sker ikke automatisk, så konto-oplysninger skal fremsendes til vores mail: info@holebyfjernvarme.dk)Der er også mulighed for at se opgørelse m.m. via selvbetjening på www.holebyfjernvarme.dk. eller skrive til administrationen til info@holebyfjernvarme.dk , så vil de være behjælpelige med at fremsende bilagene.

Der er ikke udsendt breve via e-Boks i år, men det er nu muligt at tilmelde sig e-Boks og få alle sine dokumenter og opkrævninger på en sikker måde. Dette gøres ved at give Holeby Fjernvarme samtykke. Man kan tilmelde sig her på hjemmesiden under e-Boks og benytte koden i fremsendte brev eller man kan ringe til administrationen på tlf. 5484 1400 - tast 3 og give sit mundtlige samtykke.

 

Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme
Ny betalingsmulighed i Holeby Fjernvarme

Det er nu også blevet muligt for forbrugerne at betale regninger med MobilePay. Se her 

Holeby Fjernvarme må hæve varmeprisen i 2019/2020
Holeby Fjernvarme må hæve varmeprisen i 2019/2020

Bestyrelsen har på deres seneste bestyrelsesmøde vedtaget budget og varmepriser for året 1/6 2019- 31/5 2020.

Efter 5 år med prisnedsættelser er det nødvendigt at hæve varmeprisen lidt igen. Det skyldes blandt andet en merudgift til brændsel i indeværende fyrings år, da den varme sommer i 2018 medførte problemer med halmen, og værket har været nødsaget til at erstatte den manglende halm med de lidt dyrere træpiller. Der ud over er der i foråret 2019 foretaget termografering af ledningsnettet med drone. Denne termografering har vist flere utætheder på stikledninger end forventet. Der er derfor afsat ca. en million kr. til renovering af ledningsnettet i 2019/20.

Det betyder, at prisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh vil stige med ca. 135 kr. om måneden i det kommende år. Pr. år vil det svare til at prisen for et standardhuset udgør 13.327 kr. mod tidligere 11.839 kr.

Se også