Tariffer i REFA Gedser Fjernvarme

Priser gældende fra 1. januar 2022
  u/moms m/moms
Forbrugsbidrag:           
Forbrug  pr. MWh kr. 468,62 585,78
Miljø og svovlbidrag pr. MWh kr. 12,50 15,63
Fast bidrag:
Abonnement pr. år kr. 1.027,00 1.283,75
Miljømålings- og miljøkontrolbidrag pr. år kr. 135,00 168,75
Grund bidrag
0 - 200 m2 pr. m2 kr. 30,00 37,50
Over 200 m2 pr. m2 kr. 26,00 32,50
         
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag         kr. 6.000,00 7.500,00
Stikledninger
Stikledningsbidrag (eksl. eventuel merudgift ved opgravning i frostperiode) kr. 1.250,00 pr. løbende meter, regnet fra skel. Ved flere samtidig byggerier på et samlet areal betales herudover som angivet i leveringsbestemmelserne §2, stk. 8
 
Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Arealbidrag (kvm.) afregnes efter BBR-meddelelse. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund Kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag.
Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent.
Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelse for energiforsyning.

Gebyrer
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukkegebyr kr. 400,00 (momsfri)
Åbengebyr kr. 400,00 500,00
Åbengebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
Fogedforretning, udekørende inkl. låsesmed* kr. 1160,00 1450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00

* yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes


Forbrugernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige- og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning).

 

 

Se også