Her findes konto oplysninger til indbetaling af acontorater eller restancer:

Bank NyKredit:  Reg. nr. 8117  Konto nr. 000 374 5923

Mobilepay nr: 166 249

Obs! Husk altid at notere forbruger nr. eller adresse i meddelelsesfeltet til modtager

Se også