Årsopgørelse/opgørelse og budget

Varmeværket udfører årsopgørelse og budget, når et varmeår/regnskabsår afsluttes og en opgørelse, hvis man fraflytter sin bolig midt i varmeåret/regnskabsåret.

Varmeværket skal omlægge det nuværende regnskabsår (1/7 - 31/12) til kalender år (1/1 - 31/12). Dette træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Ved årskiftet foretager varmeværket en årsaflæsning af varmemåleren og ny årsopgørelse for den korte periode udarbejdes. Denne årsopgørelse + budget for nyt regnskabsår (1/1 - 31/12 2019) fremsendes ultimo januar 2019 og forfalder til betaling 1. februar 2019. Der vil som tidligere være 11 aconto rater i et regnskabsår. Der udsendes ikke opkrævning i januar måned, da forbrug og fastafgift for januar er indregnet i de 11 rater.

BEMÆRK at årsopgørelse + budget sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages disse som bilag i Netbank. Der er også mulighed for at gå ind via selvbetjening på www.refaenergi.dk og se bilagene. Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning af aconto med almindelig post.

Der udsendes IKKE breve via e-boks
 

Du har mulighed for at se din årsopgørelse m.m. på www.refaenergi.dk under selvbetjening. Du skal bruge dit Web-login, der står oplyst på dit budget som du modtager ved indflytning eller ved nyt varmeår/regnskabsår. Det første tal er dit forbruger nr. og det andet tal er din pinkode. Efter første login, har du mulighed for at ændre dine loginoplysninger efter eget valg. Er du flyttet, så kan du ikke længere logge ind og se disse oplysninger.

 

Se også