Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst to og højst fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Valgperioden er to år. Herudover vælger kommunalbestyrelsen i selskabets forsyningsområde et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til indtil halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

På hvert års ordinære generalforsamling afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg.

Henning Tønning
Henning Tønning

Bestyrelsesformand
Byrådsmedlem (A) Guldborgsund Kommune.

Muj Berisha
Muj Berisha

Næstformand
Byrådsmedlem (A)  Lolland Kommune

Ole Bronné Sørensen
Ole Bronné Sørensen

Repræsentant for Guldborgsund Kommune
Byrådsmedlem (A) Guldborgsund Kommune

Brian Bennetsen
Brian Bennetsen

Forbrugerrepræsentant

René Christoffersen
René Christoffersen

Forbrugerrepræsentant

 

Se også