Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst to og højst fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Valgperioden er to år. Herudover vælger kommunalbestyrelsen i selskabets forsyningsområde et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til indtil halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

På hvert års ordinære generalforsamling afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg.

Henrik Høegh
Henrik Høegh

Bestyrelsesformand
Byrådsmedlem (V) Lolland Kommune.

Muj Berisha
Muj Berisha

Byrådsmedlem (A)  Lolland Kommune

Peter Bring-Larsen
Peter Bring-Larsen

Repræsentant for Guldborgsund Kommune
Byrådsmedlem (G) Guldborgsund Kommune

Brian Bennetsen
Brian Bennetsen

Forbrugerrepræsentant

René Christoffersen
René Christoffersen

Forbrugerrepræsentant

 

Se også