Gedser Fjernvarmes historie

Gedser Fjernvarme er en del af REFA Energi

Massiv tilslutning til nyt ejerskab.

Med 97 ja-stemmer og kun tre stemmer imod gav fjernvarmebrugerne i Gedser fredag 13. marts 2015 en næsten entydig tilslutning til bestyrelsens forslag om at gøre varmeværket til en del af REFA Energi.

REFA Energi, overtog drift og ansvar fra og med 1. juni 2015.

 

Se også