Tariffer i REFA Gedser Fjernvarme

Tariffer gældende fra 1. juli 2018
  u/moms m/moms
Forbrugsbidrag:           
Forbrug  pr. MWh kr. 468,62 585,78
Miljø og svovlbidrag pr. MWh kr. 12,50 15,63
Fast bidrag:
Abonnement pr. år kr. 513,50 641,88
Miljømålings- og miljøkontrolbidrag pr. år kr. 67,50 84,38
Grund bidrag
0 - 200 m2 pr. m2 kr. 15,00 18,75
Over 200 m2 pr. m2 kr. 13,00 16,25
         
Bemærk at abonnement, fastafgifter, miljø- og svovlafgifter er reduceret med 50% i forhold til et normal år, da takstbladet kun er gældende i 6 mdr. på grund af omlægning af regnskabsår.
         
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag         kr. 6.000,00 7.500,00
Stikledninger
Stikledningsbidrag (eksl. eventuel merudgift ved opgravning i frostperiode) kr. 1.200,00 pr. løbende meter, regnet fra skel. Ved flere samtidig byggerier på et samlet areal betales herudover som angivet i leveringsbestemmelserne §2, stk. 8
 
Betalingsbetingelser

5 á conto rater + en årsafslutning. 1. rate forfalder 1. august. og derefter den første i hver måned.

Arealbidrag (kvm.) afregnes efter BBR-meddelelse. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund Kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag.
Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på syv procent.
Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelse for energiforsyning.

Gebyrer
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)

 

Forbrugernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige- og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning).

 

 

Se også