Nyheder fra REFA Energi

1. maj 2018

Omlægning af regnskabsår for fjernvarmeværkerne

Varmeværkerne i REFA Energi Holding skal omlægge det nuværende regnskabsår (1/7 - 30/6) til kalender år (1/1 - 31/12). Dette træder i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at kommende regnskabsperiode kun løber i 6 måneder fra 1. juli til 31. december 2018.

Som normalt fremsendes der årsopgørelse ud i juli måned for regnskabsåret 1/7 2017- 30/6 2018. Samtidig modtager du som forbruger en ny beregning for de næste 6 måneder. Både årsopgørelse + aconto rate forfalder til betaling 1. august 2018. Dette korte regnskabsår indeholder kun 5 aconto rater.

I slutningen af december 2018, foretager varmeværket, så en årsaflæsning af varmemåleren igen og ny årsopgørelse for den korte periode udarbejdes. Denne årsopgørelse + beregning af aconto for nyt regnskabsår (1/1 - 31/12 2019) fremsendes ultimo januar 2019. Det betyder, at denne årsopgørelse + 1. aconto rate forfalder til betaling 1. februar 2019. BEMÆRK at der som tidligere er 11 aconto rater i et regnskabsår. Der udsendes ikke opkrævning i januar måned, da forbrug og fastafgift for januar er indregnet i de 11 rater.

BEMÆRK at årsopgørelse + beregning af aconto sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + budget som bilag i Netbank. Der er også mulighed for at se disse via selvbetjening på www.refaenergi.dk. Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning af aconto med almindelig post.

Der udsendes IKKE breve via e-boks

 

20. februar 2017

REFA tilbyder nærvarme til det åbne land

Nærvarme er en attraktiv mulighed for alle, der har for langt til fjernvarme. I tæt samarbejde med Best Green tilbyder REFA varmeforsyning til det åbne land på Lolland-Falster, hvor der i dag ikke er adgang til fjernvarme.

Tilbuddet omfatter installation, justering, overvågning og vedligeholdelse af varmepumper i den enkelte bolig samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg. Forbrugerne betaler et tilslutningsbidrag, et fast årligt abonnement samt for det løbende forbrug af varme efter samme princip, som gælder for almindelig fjernvarme.

Allerede i dag findes der løsninger på markedet, som tilbyder leasing af varmepumper, men her står husejeren selv for installationen og ansvaret for at sikre en effektiv daglig drift af varmepumpen. Det er disse to elementer, som nærvarme-løsningen fra REFA og Best Green omfatter.
 
- Fordelen er, at de enkelte husejere slipper for at investere, installere og vedligeholde varmepumpen. De får også en komfortabel løsning og en varmeøkonomi, de kan regne med. Derfor er nærvarme absolut interessant for mange boligejere i landområderne, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for REFA Energi.

- Tilbuddet fra REFA vil være billigere end individuelle varmeløsninger baseret på el- eller olieopvarmning. Nærvarme-konceptet støttes af Energistyrelsen, og Best Green kører med en kampagnepris, som primært er målrettet kunder med oliefyr. Vi har allerede fået de første kunder, oplyser bestyrelsesformanden.
 
Kontakten med nærvarmekunderne varetages af REFA Energi. Tilbuddet er som nævnt udviklet i tæt samarbejde med den private virksomhed Best Green, der er helt i front, med gangbare løsninger når det gælder opvarmning baseret på vedvarende energi.

- Vi glæder os over samarbejdet med REFA, som er et stærkt energi-brand på Lolland-Falster, både når det gælder fornuftig varmeforsyning og god kundeservice. Det er et godt match. Hos Best Green har vi en ambition om at udbrede nærvarme til hele landet, og med REFA som en stærk og troværdig partner har vi et rigtig godt afsæt på Lolland-Falster, siger Simon Bak Kristensen, direktør for Best Green.

I de kommende måneder vil REFA og Best Green markedsføre nærvarme-løsningen med henblik på den næste fyringssæson. Allerede nu kan man læse meget mere om løsningen på www.refaenergi.dk.

 

Se også