Driftsfordele

Driftsfordele

Når REFA Energi tilbyder sin ekspertise i drift af biomasseværker og fjernvarmeforsyning giver det gode driftsfordele for de mindre lokale værker. Fra affaldskraftvarmeværkets kontrolrum i Nykøbing F. foregår en fælles døgnovervågning af samtlige værker.

REFA Energi sørger for at alle værker lever op til miljø- og sikkerhedskrav. Samarbejdet med mange værker betyder, at der er flere folk om at dele rådighedsvagter, bedre afløsning ved fravær, synergieffekt ved fælles indkøb og administration. Alle værker kan få hjælp fra veluddannet personale og en miljøafdeling, der kan løse opgaver på højt fagligt niveau. Opgaver det kan være svært for et enkeldrevet værk at løfte.

 

Se også