TARIFFER GÆLDENDE FRA 1/7 2018
  u/moms m/moms
Forbrugsafgift:           
Forbrug pr. MWh kr. 333,34 416,68
       
Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre, at der altid er så stor en afkøling som muligt.

For hver grad du kan holde afkølingen over 30 °C, får du en bonus på 1 % i rabat på dit varmeforbrug (1 % pr. grad pr. MWh).

Men er afkølingen under 30 °C, bliver varmen dyrere. Der er et tillæg til varmeforbruget på 1 % pr. grad over 30 °C (1 % pr. grad pr. MWh).

       
Fast afgift: *

Abonnement og målerleje
(inklusiv levering/udskiftning af måler)

kr. 500,00 625,00
 
Fast afgift: Privatboliger * (iflg. BBR)
Alle m2       pr. m2 kr. 18,90 23,63
               
Erhverv, Institutioner, Boligselskaber m.v. *
0 - 6000 m2 pr. m2 kr. 18,90 23,63
6001 - over m2 pr. m2 kr. 10,71 13,39
 
* Bemærk abonnement og fastafgifter er reduceret med 50% i forhold til et normal år, da takstbladet kun gælder for 6 mdr. på grund af omlægning af regnskabsår.
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Fritliggende enfamiliehus kr. 18.000,00 22.500,00
Kæde/Rækkehus   kr. 12.000,00 15.000,00
Etage Boliger   kr. 9.000,00 11.250,00
Ældreboliger   kr. 7.200,00 9.000,00
Ungdomsboliger   kr. 3.600,00 4.500,00
Pr. kvm. Max   kr. 120,00 150,00
       
Gebyrer      
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lulukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
       
Stikledninger
Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant
af fortorv til indføringen i ejendom.
 


 

Se også