Udbud

Kornhalm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

REFA Biomasseindkøb udbyder hermed aftaler om levering af kornhalm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. Udbuddet omfatter kun levering an værk. Aftalerne vil træde i kraft pr. 1. august 2018 og vil være af 3 års varighed.

REFA Biomasseindkøb udbyder i alt aftaler om ca. 12.000 ton kornhalm, dog således at der maksimalt vil blive indgået aftaler om levering af 1500 ton kornhalm pr. leverandør i perioden.

Du kan byde på dele af de udbudte mængder efter eget valg, dog således at hvert tilbud skal omfatte mindst 100 tons kornhalm i perioden.

Udbudmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her - opdelt eller samlet (pdf )

Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 (mandag - torsdag 10.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00)

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk eller nedenstående post adresse.

REFA Biomasseindkøb vil i anonymiseret form offentligøre spørgsmål og svar her på siden.

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris.

Tilbudsfrist: torsdag 5. april 2018 kl. 12.00

Tilbud skal fremsendes som brev til:
 

REFA Biomasseindkøb

Energivej 4

4800 Nykøbing Falster
 

Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten. Tilbud skal være os i hænde senest torsdag 5. april 2018 kl. 12.00

REFA Biomasseindkøb planlægger at kunne fremsende kontrakter eller meddele afslag på tilbud senest fire uger fra tilbudsfristens udløb.

Vi ser frem til et godt samarbejde. Sammen skaber vi god energi.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Tilbage til udbudsmateriale

 

 

 

Se også