Persondatabeskyttelsespolitik

Persondatabeskyttelsespolitikken fastlægger de overordnede principper for, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger hos REFA Energi.

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger om vores kunder, vores kunders ansatte, vores egne ansatte samt andre personer, vi har relationer til, alvorligt. De der overlader deres personoplysninger til os, skal have tillid til, at vi passer på deres oplysninger og at vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Politikken retter sig til alle ansatte hos REFA Energi, samt bestyrelses- og andre ledelsesmedlemmer, eksterne konsulenter og andre, der behandler oplysninger på REFA Energis vegne. Politikken er udarbejdet og godkendt af REFAs ledelse.

REFA Energis persondatabeskyttelsespolitik (pdf)

 

Se også