Bestyrelsen for REFA Energi A/S

Bestyrelsen er fuldstændig identisk med bestyrelsen for moderselskabet REFA I/S. REFA Energis bestyrelse består af ni folkevalgte politikere fra de to kommuner på Lolland-Falster: Lolland og Guldborgsund. Lolland besætter fire pladser, mens Guldborgsund besætter fem. Fordelingen af bestyrelsespladser er en direkte afspejling af de to kommuners indbyggertal og ejerandel af REFA.

 

Poul-Henrik Pedersen
Poul-Henrik Pedersen

Byrådsmedlem (G) i Guldborgsund Kommune
Formand

Henrik Høegh
Henrik Høegh

Viceborgmester (V) i Lolland Kommune
Næstformand

Bo Abildgaard
Bo Abildgaard

Byrådsmedlem (A) i Guldborgsund Kommune

Leo Christensen
Leo Christensen

Byrådsmedlem (løsgænger) i Lolland Kommune

Lene Hatt
Lene Hatt

Byrådsmedlem (F) i Guldborgsund Kommune

Ole Bronné Sørensen
Ole Bronné Sørensen

Byrådsmedlem (A) i Guldborgsund Kommune

Henrik Høegh-Andersen
Henrik Høegh-Andersen

Byrådsmedlem (V) i Guldborgsund Kommune

Gert Mortensen
Gert Mortensen

Byrådsmedlem (A) i Lolland Kommune

Holger Schou Rasmussen
Holger Schou Rasmussen

Borgmester (A) i Lolland Kommune

Se også