REFA Energi Holding A/S

REFA Energi Holding A/S

REFA Energi Holding A/S er et datterselskab 100 procent ejet af moderselskabet I/S REFA.

REFA Energi Holding A/S ejer Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK), REFA Horbelev Fjernvarme, REFA Biomasseindkøb Aps., REFA Stubbekøbing A/S, REFA Kettinge Forsyningsnet Aps, REFA Gedser fjernvarme A/S. Derudover driver REFA Energi også Holeby Fjernvarme Amba.

Satsningen på biomasse begyndte med etableringen af Nykøbing F. Biomasseværk. Siden har REFA Energi overtaget ejerskab eller driftsansvar for biomasseværker flere steder på Lolland og Falster. Biomassen er træfils, halm, frøafrens,- CO2-neutrale brændsler.

Der er økonomisk vandtætte skotter mellem alle REFA Energis energiselskaber. Det samme gælder for moderselskabet I/S REFA og REFA Energi A/S. REFA Energis energiproduktion skal hvile i sig selv. Dagrenovationen og affaldsbehandlingen på Lolland-Falster skal ikke betale for fjernvarmen i Nykøbing F. og fjernvarmekunderne i Stubbekøbing skal være sikre på, at de ikke betaler for fjernvarmen i Nykøbing F. og omvendt.

Energiløsninger i det åbne land
REFA Energi Holding A/S arbejder med forskellige løsningsmodeller for smartgrid* varmesystemer i landområder uden mulighed for fjernvarme.

Energiproduktionen skal hvile i sig selv
REFAs energiproduktion følger varmeforsyningsloven efter 'hvile i sig selv princippet'. REFA Energis økonomi er helt adskilt fra dagrenovation og affaldsbehandling i REFA A/S, ligesom alle værker og selskaber er økonomisk uafhængige af hinanden.

Plads til flere biomasseværker
I takt med at energiproduktion og varmeforsyning bliver en større del af REFA Energis forretningsområde vil holdingselskabet komme til at eje flere biovarmeværker på Lolland-Falster. Værkerne vil blive organiseret i hvert sit selvstændige aktieselskab under REFA Energi Holding A/S.

Overvågning af alle værker
Samtlige værker der drives af REFA Energi overvåges i døgndrift fra kontrolrummet på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F.

Love og regler
Vedtægter for REFA Energi

Smartgrid
*Et smartgrid er et elsystem hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

 

 

Se også